top of page

Hur & Vad?

Hur går ett besök till och Vad krävs av dig som patient/kund?
Du kommer till besöket och har gärna rörliga kläder på dig, ex tights eller shorts samt T-shirt, (skor behövs inte).


Vi samtalar kort om anledningen till att du söker hit. Du får även redovisa din historik om tidigare skador och/eller sjukdomar. Därefter gör vi en screening av din hållning och gör en gånganalys, totalt tar samtal och screening ca 20 min.

Jag bedömer om vi behöver ta hjälp av några av behandlingsmetoderna. Efter eventuella behandlingsmetoder kommer din egenträning snabbare ge resultat. Resten av tiden ägnar vi åt att träna in ett individuellt anpassat träningsprogram som du kommer ha som hemträning tills vi ses för din uppföljning. Du kommer även få mina instruktioner om ett naturligt sittande och stående, som du skall vara medveten om i vardagen. Träningsinstruktionerna kommer att skickas till dig som mail.

Du kommer att behöva självträna hemma nästan varje dag och lite mer intensivt i början för att sedan när du uppnått goda resultat kunna glesa ut din träning. Övningarna är initialt inte jobbiga, du utför övningarna med enkla redskap som du har hemma.


Resultatet av din träning kommer ganska snabbt att gå över i en medvetenhet om hur du använder kroppen i vardagen, med din nya medvetenhet och kunskap kommer du därför få till ytterligare träning kontinuerligt under dagen.


Den första uppföljningen bokar vi helst in en till två veckor senare för att se att du uppfattat rätt i dina instruktioner, samt för att redan då även korrigera och bygga vidare på ditt personliga träningsprogram. 

Du som har stora besvär eller haft dina besvär länge kan behöva 4-6 besök innan vi uppnått ditt uppsatta mål för träningen. Om du har en mindre problematik eller kommer till mig i prestationshöjande syfte kanske endast 2-3 besök behövs. 

Vill du sedan ha fortsatt hjälp efter att du blivit smärtfri och funktionell, så har jag även metoder för att titta på dig mer i rörelse. Exempelvis om du önskar få ditt löpsteg analyserat och korrigerat eller om det gäller specifika instruktioner för att komma åter tillbaka till din sport/idrott.

bottom of page